Hidromed
HIDROMED-centru de cercetare pentru hidroamenajari si protectia mediului 

 

     Arii de cercetare 

 • gestiunea resurselor de apa;

 • siguranta lucrarilor hidrotehnice;

 • monitoringul factorilor de mediu;

 • colmatarea lacurilor de acumulare;

 • irigatii si drenaje;

 • utilizarea apelor uzate in irigatii;

 • impactul amenajarilor hidrotehnice asupra mediului;

 • tehnologii de tratare a apelor uzate; amenajarea torentilor;

 • comportarea in exploatare a barajelor;

 • valorificarea deseurilor;

 • proiectare AMC-uri in gospodarirea apelor;

 • gospodarirea calitatii apelor;

 • modelarea matematica in hidrotehnica;

 • tehnici GIS in hidrotehnica 

     Obiectivele centrului de cercetare HIDROMED

   Obiective initiale 
   Obiective de perspectiva 

gospodarirea apelor si protectia mediului;

hidrologie si hidrogeologie;

colmatarea lacurilor de acumulare;

irigatii si drenaje;

tehnici GIS in hidrotehnica

evaluarea influentei schimbarilor climatice asupra mediului;

administrarea eficienta a resurselor naturale si reducerea impactului negativ generat de activitatile economice asupra mediului si climei;

montoringul integrat al factorilor hidrologici, meteorologici si de calitatea apei pe bazine hidrografice;

gestiunea calitatii apelor de suprafata si subterane;

modelarea matematica a transportului de poluanti in ape de suprafata si subterane

 

 Politica de dezvoltare viitoare

      Se va continua atragerea de fonduri catre CC prin contracte de cercetare obtinute atat prin competitie nationala (granturi tip A, At, CEEX, PN 2 etc.) cat si cu agenti economici si terti vizându-se cercetarea fundamentală, aplicativă şi de conformare în domenii de interes cum ar fi:

- tehnologii de mediu

- gospodrărirea apelor şi protecţia emdiului

- schimbările climatice şi impactul asupra gestiunii resurselor de apă

- tehnologii de mediu pentru observarea, prevenirea , atenuarea, adaptarea şi restaurarea factorilor de mediu naturali şi artificiali

- conservarea şi managementul durabil al resurselor naturale şi artificiale

- schimbări climatice, poluare şi risc;

- constrângeri asupra mediului şi climatului

- reducerea vulnerabilităţii şi combaterea consecinţelor dezastrelor naturale şi poluărilor accidentale

- reabilitarea mediului şi procese de prelucrare nepoluante

- managementul durabil al  resurselor biologice ale solului şi mediilor acvatice